Má asociace

Zamčený ve svém pokoji,

seděl jsem,

nedutaje

a bál se vydechnout,

což teprve nadechnout,

nemyslíte?

zádumčivost mých myšlenek

byla rozprášena

jako popel převrhnuté urny.

 

V rukou jsem držel

tu podivně lesknoucí se nádobu,

iniciály vryté do čistého,

zářícího kovu

nápadně připomínaly

iniciály mé,

 

rok narození u hvězdičky

byl můj,

rok ………. u křížku?

bál jsem se vydechnou,

natož žít.

 

„Má asociace“