Utíkání

Dvakrát či třikrát do roka

vezmu nůž a podřežu si žíly

a doufám, a věřím,

že se to snad podaří,

temná krev vytéká

jako mystická řeka

z mých paží,

a já doufám, a věřím,

že naplní

vyschlé jezero mé smrti.

Dvakrát či třikrát do roka

modlíš se za život.

 

„Utíkání“